Kiitos äänestäjilleni ja tukijoilleni ! 144 ääntä -> varavaltuutettu

 

Teemani liittyvät yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Lue lisää ajatuksiani blogistani.

Teemat: Koulutus, kasvatus, esteettömyys ja kirjastot

Lisää aikuisia kouluihin

Koulut tarvitsevat lisää aikuisten läsnäoloa luokkiin ja välitunneille ja silloin, kun on paha olla: opettajia, erityisopettajia, koulunkäynnin ohjaajia, kouluterveydenhoitajia, koulupsykologeja, kuraattoreita, nuorisotyöntekijöitä, taiteilijoita ja kirjastoihmisiä sekä mummoja ja pappoja.

Niin ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan yhdenvertaisuutta.

Laadukas varhaiskasvatus

Pienenä eletty elämä on merkityksellistä koko elämänkaarta ajatellen. Sen vuoksi:

  • Ei erotella lapsia työttömän lapsiin ja työssäkäyvän lapsiin -> Subjektiivinen varhaiskasvatus-/päivähoito-oikeus on palautettava.
  • Pidetään ryhmäkoot sopivina, ei kasvateta niitä.
  • Kuljetaan harppauksin kohti maksutonta varhaiskasvatusta!

Näillä tavoin ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan yhdenvertaisuutta.

Esteetön, yhdenvertainen yhteiskunta

Palvelut, rakennukset ja kulkuväylät on rakennettava esteettömiksi ja helposti saavutettaviksi.

Näin ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan yhdenvertaisuutta.

Fingerpori, vammaisvitsi

Kirjastot – sivistyksen ja tarinoiden aarrearkku

Yleiset, kunnalliset kirjastot ovat tärkeitä paitsi itselleni, myös suurelle osalle muita suomalaisia. Kirjastot edistävät sivistyksellistä yhdenvertaisuutta sekä tukevat lukutaitoa ja lähdekritiikin oppimista.

Kirjastoihmisenä – tosin tiedekirjastossa – hahmotan jonkin verran sitä, mitä mahdollisuuksia ja uhkia niiden tulevaisuudessa on. Lähikirjastoja pitää puolustaa!

Vaalikonevastauksiani:

Vaalirahoitusilmoitukseni (se on hivenen monitulkintainen 25 euron ehdokasmaksun osalta, itse maksun maksoin (= omarahoitusta), mutta toisaalta sain sillä naaman yhteismainoksiin julisteissa ja esitteissä yms., joten siinä mielessä se on samalla puolueelta saatua tukea).