Maahanmuutto ja yhteiskuntarauha

Maahanmuutto on asia, josta ajatukseni ovat hyvin ristiriitaiset.

Maahanmuutto on hyvä asia, kun kyse on työperäisestä muutosta. Puhun tässä tavallisesta työstä, jonka voi kertoa veroilmoituksessaan, en esimerkiksi prostituutiosta.

Maahanmuutto on melko hyvä asia, kun on kyse opiskelujen takia tänne muuttaneista.

Maahanmuutto on ilmeisesti hyvä myös silloin, kun on kyse kiintiöpakolaisista, jotka haetaan pakolaisleiriltä. He ovat todennäköisesti kovimmassa hädässä. Heitä on autettava.

Mutta vuoden 2015 pakolaisaalto Euroopan läpi ei sujunut hyvin. Italia ja Kreikka pyysivät silloin Saksalta apua ja tehoa rajatarkastuksiin, joissa olisi kunnolla tarkistettu pakolaiset ja heidän mukana kulkeneet muut ihmiset. Saksa ei silloin ollut hereillä, ja niin turvapaikkaa etsivien vyöryssä pääsi tänne Pohjolankin perukoille hädänalaisten seassa ei-toivottujakin henkilöitä, ”soluttautujia”. Nykyään tarkastukset ovat tiukentuneet.

Jos turvapaikan hakija syyllistyy rikokseen lähtömaassaan, Euroopan läpi kulkiessaan tai Suomessa, hänet on palautettava. Turvapaikkaa odottavalle on opetettava, miten yhteiskuntamme toimii. Häneltä on selvitettävä, millainen ihmis- ja naiskäsitys hänellä on ja millainen uskonkäsitys hänellä on – miten hän tulkitsee oman uskontonsa pyhiä kirjoituksia tai millainen käsitys hänellä on meidän yhteiskuntamme valtauskontojen sanomasta.

Kanadan malli

Kannatan Kanadan mallia.

Kun pakolaistulva alkoi, Kanada kävi pakolaisleirillä hakemassa ”oman osuutensa” pakolaisista.

Tämä on mielestäni oikea toimintatapa. Pakolaisleirillä asuvista voidaan etukäteen asetetuilla kriteereillä arvioida ja valita, ketkä ovat suurimmassa hädässä. Usein he ovat naisia, lapsia ja vammaisia sekä uskontonsa vuoksi vainottuja, joita ovat esimerkiksi kristityt ja tietyt islamilaiset ryhmät, yleensä maltilliset vähemmistöt.

Kanadan tavassakin on ollut ongelmia, eikä asetelma ole täysin verrannollinen Euroopan tilanteeseen, koska Kanada on ihan eri mannerta kuin Lähi-itä; se välttyy pakolaisaalloilta välissä olevan valtameren takia.

On myös käynyt ilmi, että Kanada on valkannut pakolaisleireiltä on hädänalaisempien ihmisten sijaan tai lisäksi erityisesti henkilöitä, jotka ovat aiemmin  työskennelleet yrittäjinä. Kanada siis varmisti, että osa porukasta kehittelee itselleen suurella todennäköisyydellä työpaikat uuteen maahan tullessaan. Ei siis pelkkää hyväntekeväisyyttä, vaan ehkä myös viekkautta tai älykkyyttä, miten tuota nyt katsookaan.

Suomi ja rauha

Vihreät ovat viime vuosina äänestäneet eduskunnassa nykyisenlaisen puolustuksen puolesta. Se on minusta hyvä, sillä ei kannata olla liian sinisilmäinen.